۱۳۸۸ خرداد ۲۹, جمعه

استقبال مردم از عکس های کاندیدان پاره کردن بود

نوشته: محمد داود سیاووش
در حالیکه عدۀ از کاندیدان ریاست جمهوری عکس های شان را ذوق زده و با عجله بر در و دیوار شهر کابل و حتی در پایه های برق, کتاره ها و غرفه ها نصب کردند یکروز بعد اکثر این فوتو ها را مردم پاره کرده و حتی به روی بعضی با قلم خط هایی کشیدند که بیانگر نوعی نا رضایتی از آنان میتواند تعبیر شود. در افغانستان متأسفانه همه مسایل شکل خاص خود را میگیرد، افرادیکه هر روز ایشان را مردم از تلویزیون ها میبینند و یا میدیدند تصاویر عظیم چند متری خود را در چارراهی ها نصب کرده اند, در حالیکه عدۀ دیگر این کاندیدان را مردم هنوز اصلاً ندیده و نامشان را کمتر شنیده اند .عدۀ از شهروندان کابل به این باور اند که انسان ها وقتی حرفی برای گفتن نداشته باشند سر و صدا راه می اندازند. در حالیکه تبلیغات واقعاً یکی از بخشهای کمپاین انتخاباتی میباشد , اما اگر کسی همه مبارزات انتخاباتی را در نصب عکس هایش بر در و دیوار شهر ببیند, شاید برای مردمی که میخواهند از وی حرف جدید بشنوند زیاد جالب نباشد. یکی از کارهای جالب کاندیدان آنست که همزمان عکس هایی با نکتایی, دستار و لباس های مختلف گرفته اند, در کوچه و بازار کابل مردم میگویند, کاندیدان این ابتکار را بخاطرآن نموده اند که اگر با طرفداران دموکراسی ملاقات نمودند خود را نکتایی پوش و دریشی پوش معرفی نمایند و اگر با محافظه کاران و تندروان ملاقات داشتند در لباس آنان ظاهر شوند و خود را مخالف نکتایی و دریشی معرفی کنند که در این حال اهداف اصلی کاندیدان زیر این لباس ها مخفی میماند. برخلاف شور و شوق کمپاین انتخاباتی کشور های همسایه در افغانستان و شهر کابل که قلب آنست فضا کاملاً سرد است و حتی طرفداران کاندیدان نیز با هیجان و احساساتی تبارز نمیکنند شاید به دلیل... آگاهان سیاسی دلیل این مسأله را در نبود چهره ناجی ار بحران در میان کاندیدان میدانند, به هر حال پاره نمودن و حتی خط کشیدن به روی عکس های کاندیدان در شهر کابل حاکی از آنست, در دورۀ که کاندیداتوری نوعی مود روز و کار شوق و شهرت طلبی شده , این پروسه برای مردم گیرا و دلچسپ نیست در حالیکه همگان به یک انتخابات واقعی که کسی پیدا شود کشور را از بحران نجات دهد می اندیشند. برای یک فرد بیکار, برای یک فرد بیمار, برای یک فرد آواره و مهاجر, برای یک فرد بی خانه, برای یک گدا و برای یک مأمور پایین رتبه فقیر دیدن عکس چند متری رنگه یک کاندید چه خواهد داد؟
کارشناسان میگویند در میان کاندیدان چند کتگوری افراد وجود دارد یکی آنانیکه مزه قدرت را چشیده, لذت آنرا دیده و نمیخواهند آنرا از دست بدهند و به حاشیه رانده شوند. دوم آنانیکه این کارزار را به خاطر امتیازگیری و نوعی معامله راه اندازی نموده اند. سوم آنانیکه فقط بخاطر ثبت نام شدن در شمار کاندیدان ریاست جمهوری و بدون هیچگونه امید به پیروزی وبه خاطرشهرت طلبی وارد این معرکه شده اند. چهارم آن دسته که احتمالاً به اشاره کسان و حامیانی از بیرون وارد شده اند. اما استقبال مردم کابل از کاندیدان با پاره کردن عکس های شان نشان میدهد که مردم به نوعی با رشد شعور مدنی شان درک میکنند که ریختن نا عاقبت اندیشانه کارت رأی به صندوق چه پیامد هایی در پی داردو با این حال حتی به گفته های کسانی که سالها به نامهای گوناگون بالای آنان تجارت کرده اند کمتر باور دارند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر