۱۳۸۸ آذر ۱۰, سه‌شنبه

بیایید وزرای جوان داشته باشیم!

در این روز ها هر کجا سخن از گمانه زنی ها در باره کابینه جدید است، در محافل عروسی و عزاداری ها هر کجا بحث ها از این است که کی ها وزیر آینده در کابینه آقای کرزی خواهند بود؟ عدۀ میگویند که چون در گذشته کدر های میانه سال به نحوی از انحا در کشمکش های سیاسی، نظامی یا قومی شامل بوده و یا تحت تأثیر تلقینات دوران گذشته جنگ سرد یا جنگ های تنظیمی و غیره میباشند و از طرفی نسلی که در دوران جنگ سرد و جنگ های داخلی مطرح بودند در سن باز نشسته گی و یا دوران کهولت و پیری قرار دارند اگر در کابینه جدید وزرا از میان جوانانی که سن شان در بین 20-30 سال باشد برگزیده شوند شاید مفیدیت بهتر داشته باشند. این کدر ها اکثراً در دوران کشمکش های سیاسی جهان دو قطبی در مرحله طفولیت قرار داشته و در جنگ ها و درگیری های نظامی و سیاسی شامل نبوده ، تاپه هایی از این قبیل بر پیشانی شان نیست. از طرف دیگر کدر های جوان هنوز به سوء استفاده رشوه، اختلاس و باند های مافیایی سر و کار نداشته دست شان به چنین مسایل آلوده نیست. این کدر ها تحت تأثیر فضای جدید و عصر کمپیوتر، انترنت و دنیای مدنی بزرگ شده و حتی در محلات نیز نوعی به آزادی های مدنی خو گرفته اند.
اما ضعف عمده در این انتخاب کمبود تجربه این جوانان میباشد، برخی ها به این باور اند که اگر دلسوزی واقعی نزد بزرگان و کدر های با تجربه وجود داشته باشد، در اطراف هر وزیر جوان کمیتۀ از کدر های با تجربه تشکیل شود. تمام امور از نظر آنان بگذرد و کدر جوان که وزیر اداره میباشد فقط آنرا صحه بگذارد. البته به کدر های با تجربه و مشاورین معاشات کافی و امتیازات خوب پرداخته شود.
در حال حاضر وضعیت سیاسی طوری آمده که بر پیشانی بسیاری از کدر های دیروزی تاپه های سیاسی، تنظیمی و گروهی وجود دارد و اگر آنان صد بار هم (غسل تعمید) نمایند و واقعاً از گذشته بریده باشند باز هم قضاوت از روی گذشته آنان صورت میگیرد. چنان هم واقع شده که کدری باری در یک نشست عادی زیر درختان دانشگاه اشتراک نموده در حالیکه فعلاً به آن مسایل اصلاً فکر نمیکند و حتی با آن نظریات مخالف میباشد ولی در جامعه از روی سن، سال، تجربه و موقعیت فعلی موصوف نه ،بلکه از روی سلوک دیروزی آن قضاوت می شود.
اگر کدر های عاری از تعلق به چنان ارتباطات اما با تجربه و کارایی جوان در پست های رهبری کشور برگزیده شوند از یکطرف دینامیزم و تحرک آنان و از طرف دیگر پاکی و صفایی ارادی و قلبی شان و از جانبی بری ذمه بودن آنان از اتهام و پیشداوری ها ایشان را جرئت می بخشد دست و آستین بر زده با دفتر سوانح سفید در صحنۀ سیاسی تبارز نمایند، (هر چند کم تجربه گی و امکان آلوده شدن شان را نیز نباید نا دیده گرفت) به این کدر ها باید معاشات کافی و حتی مبالغی به عنوان تحفه به خاطر سر و سامان بخشیدن وضعیت زندگی شان پرداخته شود تا چشمان شان به جیب مردم و خزانه دولت نماند. تجربه نشان داده انسان ها در مراحل اول زندگی و قبل از آلودگی تا وقتی که مجبور نشده اند دروغ نگفته و دست شان را آلوده نساخته اند. برای مبارزه با فساد حتی باید به این مسأله اندیشید که این کدر های تازه به دوران رسیده را دستگاه های مافیای و اختاپوتی با استفاده از جوان بودن شان به دام نیاندازند، فقط در همین حال است که میتوان در وجود یک دستگاه شفاف، حسابده، پاسخگو و مسوول نیروی جوان را به کار انداخت و کشور را از ورطۀ هولناک فساد و بربادی نجات داد.
با این همه از اینکه به قول معروف به گپ آدم غریب کسی توجه نمکیند معلوم نیست در صدر قدرت به خاطر تقسیم کرسی ها چه چانه زنی ها و بگو مگوهایی در جریان است، آنانیکه در رأی آوردن برای آقای کرزی نقش فعال داشتند مسلماً حالا در آرزوی دریافت پاداش و امتیازات میباشند که با این حال به فکر کردن درباره نظریاتی که در این رابطه فوقاً ابراز شد شاید اصلاً جایی وجود نداشته باشد ونزدگرداننده گان چرخ سیاست موجودقصه مفت باشد چه زیبا گفته اند سلاح مملکت خویش خسروان دانند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر