۱۳۸۸ بهمن ۱۸, یکشنبه

پرندگان هژده گانه به هژده بهمن خوش آمدید!

نوشته: محمد داود سیاووش
امروز هژده بهمن است و ورود اولین دسته هژده گانه پرندگان را به منطقه گلبهار خیر مقدم میگوییم. معلوم نیست از چند قرن به اینسو میان مردم قرأ، قصبات و روستا ها این مفکوره وجود دارد که با گذشت چهل روز از زمستان که از اول جدی الی ده بهمن حساب میشود پرندۀ به نام (چهل چروکه) در منطقه گلبهار میرسد، این پرنده فقط در صبحدم همان روز در کناره های دریا در مناطق کوهستان، بگرام، جبل السراج و غیره مناطق شمالی دیده میشود اما هشت روز بعد از رسیدن (چهل چروکه) به روز هژده بهمن، هژده نوع پرنده وارد این منطقه میشوند و اگر به کناره های دریا بروید شماری از آنها را به چشم می بینید. بعضی بیولوجست ها به این نظر اند که پرندگان موقع کوچ خود را از هر منطقه وقتی می دانند که بال پرنده به پایش نرسدودرهمان روزازیک منطقه به منطقه دیگر کوچ میکنند. سالها وبلکه قرنهاست که پرندگان از مسیر بگرام، نجراب، کوهستان و جبل السراج در روز های معین سال خود را به دهانه گلبهار میرسانندو بعداً از دامنه های هندوکش به مشکل بالا رفته از قله های کم ارتفاع کوه ازطریق کوتل خاواک وسایرراه ها خود را به شمال افغانستان میرسانند. این پرندگان از روز چهلم زمستان اکثر تا اخیر ماه ثور و فصل پخته شدن توت از دامنه های کهنه ده وارد دره پنجشیر شده مرحله به مرحله خود را از طریق کوتل خاواک و سایر قله های کم ارتفاع به اندرآب، نهرین و غیره مناطق شمال افغانستان میرسانند. اولین دسته این پرندگان مرغابی چل چروکه، سونه و غیره میباشد ، بعداً خیل های( قره قوش) میرسند، (قره قوش) در ماه حوت وارد این مناطق میشود و از اینکه در ماه حوت هوا خیلی بارانی و کوتل ها بند میباشد اکثراً از راه برگشته در مناطق کوهستان، صیاد، سید خیل و غیره جا ها در شرایطی که پرنده بیچاره زیر باران فاصله های دور را طی کرده و از خنک می لرزد شکار می شوند. منطقۀ در شمال بگرام به نام صیادان یاد میشود که مردم آن درشکار مهارت فوق العاده دارند. در ماه حوت لک لک و کلنگ با پرواز در ارتفاعات بلند به منطقه میرسند. در ماه های حمل و ثور پرندگانی به نام قزه لاق، تورغی، یارمخچی، فالمه چوقک، قرچه، لکک، چوچلی، نیل توتی ،زریچ و انواع زیاد پرندگان به آن مناطق میرسند. در 14 جوزا توت گلبهار پخته میشود و در این فصل پرنده دیگری از راه میرسد به نام توت خورک که خیلی زیبا میباشد، خلاصه از ماه جدی تا ماه جوزا در اطراف گلبهار مردم به شکار این پرندگان مصروف اند.
با پایان یافتن فصل توت، پرنده دیگری به نام پتول به اطراف نساجی گلبهار میرسند که اکثراً هنگام عصر خود را از ارتفاعات بلند به درختان توت نزدیک میسازند و در این حال مورد اصابت مرمی شکارچیان قرار میگیرند. در ماه های حوت، حمل و ثور از بام تا شام خیل های پرندگان از بالای سر انسانها در دهانه تنگی و منطقه گلبهار عبور میکند و صدای شور و غلغله پرندگان از هر گوشه و بیشه به گوش میرسد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر