۱۳۸۸ اسفند ۸, شنبه

دالر ها به دوبی پرواز میکنند

نوشته:محمد داود سیاووش
اخیراً روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که میلیون ها دالر توسط طیارات از افغانستان به دوبی انتقال داده میشود. روزنامه رقم این پولها را به طور وحشتناک به یک میلیارد دالر در سال تخمین نموده که با شنیدن و یا خواندن آن موی بر اندام یک افغان گرسنه و تشنه و بیکار و بیمار راست میشود. در حالیکه بسیاری از افغانهای متمول و سرمایه دار با خانواده های شان در دوبی زیست مینمایند این سوال نزد هر افغان پیدا میشود که آیا در افغانستان دالر کشت میشود که با این رقم بالا به خارج صادر میشود و باز در حالیکه این کمک ها به افغانستان از خارج می آید چگونه و از کدام کانال ها دوباره به خارج برده میشود؟ قبلاً رییس جمهور کرزی از این شکایت کرده بود که مأمورین عالیرتبه در روز های رخصتی به دوبی میروند ویا در آنجا خانه خریداری مینمایند. اگر دولت در اظهارات خود جدی باشد اولاً باید از میدان های هوایی و بنادر کشیدن پول را تابع لیمت معین سازد و در ثانی بخاطر پیگرد پولی مقرراتی وضع شود و سوم سرمایه های کسانیکه در دوبی اقامت دارند و در دولت افغانستان اجرای وظیفه مینمایند تحت نظر یک هیئت معتبر ملی و بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. برخی کارشناسان سوال مینمایند در کشوریکه طی سال 2009 بیشتر از 875 میلیون دالر کشیده شده باید بررسی شود که مجموع کمک های جامعه جهانی در این سال چند بوده و اینکه چرا به قول روزنامه پول نقد در میدان هوایی از طریق سالون اختصاصی میدان هوایی بدون تلاشی داخل طیاره میشود؟ چنان به نظر میرسد که در افغانستان قانون تار عنکبوت است که فقط ضعفایی را میگیرد که کیسه بُر صد افغانی میباشند و به چند سال زندان محکوم میشوند در حالیکه زورگویان قانون را پاره کرده با بکس مملو از صد ها میلیون دالر بدون تلاشی و سیگار بر لب از برابر آن زورگویانه میگذرند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر