۱۳۸۹ مرداد ۱۵, جمعه

کاندیدایی که جرئت نصب عکس خود را ندارد تضمین شفافیت رأی در صندوقش را کی کرده میتواند؟

شهروندان درجه چهارم!
اگر به کرزی ها ارتباط ندارید
اگر به رهبران تابو پیوند ندارید
اگر در بانک ها و شرکت های بزرگ کسی را نمی شناسید
لطفاً شوق اشتراک در انتخابات را از سر به در کنید و بخاطر نصب عکس تان در شهر خود را در معرض توهین قرار ندهید.

نوشته: محمد داود سیاووش
شرم آور و ننگین است، نظامی که با دهل و سرنای دموکراسی به صحنه قدرت آمد، اینک کارش به جایی کشیده که حتی از یک کاندیدایی میترسد که نه موتر دارد، نه دفتر دارد، نه دیگ پلو و چلو دارد و نه واسطه و وسیله و ارتباطی با قدرت، و اجازه نصب عکسش را در شهر نمیدهد، در حالیکه برای سایرین که با جلال و جبروت کاذب قدرت پیوند و سر و سری دارند اجازه داده میشود در بهترین موقعیت های شهر عکس های شان را بلند نمایند، حبذا و مرحبا به این عدالت، به این دموکراسی، به این مردمسالاری، منظور ما حادثه توهین، تحقیر و اهانت به چند جوان ذوق زده یی میباشد که بدون دریافت پول و از روی عواطف و همکاری در یک موتر خیراتی میخواستند عکس های بکتاش سیاووش نامزد مستقل انتخابات پارلمانی را در شهر نصب کنند ولی توسط پولیس توهین و تحقیر شدند.
واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنند
چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند
گوییا باور نمیدارند روز داوری
که این همه قلب و دغل در کار داور میکنند
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند
از بیداد کی عرض کنیم؟ به دربار کی عرض کنیم؟ و به کی شکایت کنیم؟ در نظامی که فقط در چنگال یک شبکه است مگر گوش شنوایی وجود دارد؟ آن کاندیدایی که در شهر بدماشی میکند برایش هیچکس گفته نمیتواند که بالای چشمت ابروست و حتی جرئت گرفتن نامش را نگارنده هم ندارد و اینکه حاصل طول و عرض و ضخامت کمپاینش فقط نصب چند عکس است این چنین ظالمانه با سلی حکومت مواجه میشود کجاست کمیسیون سمع شکایات؟ کجاست کمیسیون مستقل انتخابات؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر