۱۳۸۹ مهر ۲۴, شنبه

راه مأموران مدنی از فعالان مدنی جداست

نوشته : محمد داود سیاووش
در حالیکه حلقه بر آزادی های مدنی و آزادی بیان هر روز تنگتر میشود و قرار است علاوه بر قانون رسانه ها حتی طرح اصلاحی پالیسی نشرات نیز از طرف شورای علما و طرحی از طرف عصمت اللهی در شورای عالی رسانه ها مطرح شود و بر مبنای آن رسانه های آزاد هر چه بیشتر تحت فشار قرار گیرند،از عدم علاقمندی نهاد های مدنی به خاطر اتخاذ موضع واحد مدنی در دفاع از آزادی بیان و آزادی های مدنی چنان درک میشود که با مأمورین مدنی مواجه هستیم تا فعالان جامعه مدنی . مامورینی که به خاطر فند ووند وزد وبند... و گل روی دونر ها وعده ووعید کاخ ریاست جمهوری وترس کیبل سالاران نمیخواهند رنگی خلاف رنگ روز و نرخی خلاف میل متولیان داخلی و خارجی ودونر ها داشته باشند.
آزادی های مدنی و حق آزادی بیان چیزی نیست که چون خلق الساعه از هوا باریده باشد و یا تحفه غرب باشد. آنانی که سالها معاشات گزاف دالری آزادی بیان را گرفته و به قول معروف قیماق های نظام مردمسالاری را در سفر های خارجی و پروژه های ... گرفته اند حداقل باید این جرات اخلاقی را در این مقطع زمانی داشته باشند که از جا بجنبند ورنه در برابر خدا و خلق خدا مسوول اند.
آنانیکه روزگاری با بروت های دبل و کلا های پیک استالینی جلوه میفروختند، آنانیکه پس از سقوط نجیب با پیراهن و تنبان های گیپی خود را به چشم مردم میزدند و آنانیکه پس از آمدن طالبان با ریش های دراز از عقب جبهه با آنان همکار بودند، آنانیکه پس از اداره موقت ریش ها را تراشیده در سیمای جنتیل مین باریشهای فرانسوی جلب توجه کردند وآنانیکه فامیل های شان در غرب ویا دردوبی زیست میکند اینک در عقب گرد سیاسی آقای کرزی میخواهند در کنار ملا برادر و ملا کبیر بار دیگر با فضای جدید میتامور فوز کنند و به بهای آن ارزشهای مدنی و ارزش های مواد 24 و 34 قانون اساسی را زیرپا گذارند .
آزادی بیان حق طبیعی انسانها و حقوق مدنی از اولین اساسات زندگی جامعه کنونی میباشد آنانیکه تا دیروز ا ز برکت اصطلاحات دموکراسی، مردمسالاری، حقوق بشر، آزادی بیان و امثالهم عشوه وکرشمه مدنی میکردند و اینک با چرخش عقربه به عقب مهر خاموشی بر لب گذاشته و گوشه انزوا اختیار مینمایند بدانند که جفای بزرگی به خود وکشور میکنند.
بیایند همه رسانه های واقعا آزاد، نهاد های مدنی و فعالان واقعی جامعه مدنی (نه مأمورین فند گیر ووندگیرمدنی) دست به دست هم داده صدای آزادی بیان را بلند کنیم.
بیایید به جهان بگوییم که اگرشما ها درمیدان های جنگ خسته شده اید به کدام حق حقوق مدنی مارا قربانی میکنید و باقیچی سانسور
زبان مارا میبرید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر