۱۳۸۹ آبان ۵, چهارشنبه

خرچ اگر از کیسه ایران بود حاتم طایی شدن آسان بود

نوشته: محمد داود سیاووش
به گزارش روزنامه نیویارک تایمز عمر داودزی رییس دفتر آقای کرزی در داخل هواپیمای حامل آقای کرزی و در جریان سفر وی به ایران در ماه اگست پول دریافت کرده است، آقای کرزی در کنفرانس خبری در این ارتباط گفت:" ریاست جمهوری به چنین کمک نیاز دارد" و تائید نمود که" حکومت ایران هر سال یکبار یا دو بار گاهی پنج لک و گاهی شش لک به دفتر کمک میکند" و تائید نمود که داودزی این پول را از حکومت ایران به امر وی تسلیم شده اما خاطر نشان کرد که نیویارک تایمز به دلیل حمایت داودزی از انحلال شرکت های امنیتی خصوصی دست به چنین افشاگری زده است. مردم از شنیدن این خبر تکان خورده و سوالاتی را مطرح میسازند که اولاً آیا افغانستان آنقدر نا دار است که رییس جمهور خود را اعاشه کرده نمیتواند؟ ثانیاً چرا این پول از طریق حساب بانکی و بطور رسمی انتقال نکرد؟ ثالثاً از این پول در چه مواردی استفاده میشود؟ و رابعاً گزارش مصرف این پول به کی معلوم میشود؟ در گذشته تاریخ افغانستان امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب الله خان پسرش و چند امیر دیگر از بریتانیا چنین پولهایی دریافت کرده اند و در زمان شوروی سابق چنین پول ها به نام پولهای اوپراتیفی بدون حساب از شوروی به افغانستان می آمد که مصرف آن به کسی معلوم نبود و در موارد استخباراتی به مصرف میرسید. اما بودیجه وزارت دربار از گذشته ها در پارلمان مورد بحث قرار میگرفت و جا دارد که هر گاه پولی ضرورت باشد در شرایط فعلی هم چنین مسایل به پارلمان مطرح شود و تائید پارلمان گرفته شود، آنچه مردم را به تشویش انداخته آنست که ایران به کدام مقصد چنین پول ها را به رییس جمهور افغانستان میدهد و سوالی وجود دارد که رییس جمهور افغانستان از چند کشور دیگر چنین پول ها را دریافت میکند؟ افغانها در کوچه و بازار کابل میگویند ما آنقدر غریب و بی غیرت نیستیم که رییس جمهور خود را نان داده نتوانیم که با این حال حتی میتوان از لقمه نان مردم کم کرد و به رییس جمهور داد تا دست گدایی مخفی آن(که احتمالاً اهداف غیر از اکل و شرب دارد) از خارج در چنین موارد کوتاه شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر