۱۳۸۹ آذر ۱۵, دوشنبه

آقاي پتريوس

لطفاً بخاطر كرنش به كرزي ملت افغانستان را توهين نكنيد!
نوشته: محمد داود سياووش
هيچكس فكر نميكرد كه از زبان فرمانده ارشد نيروهاي بين المللي در افغانستان بشنود كه فساد بخشي از تاريخ افغانستان است، زيرا به همگان معلوم است كه مردم افغانستان تاريخي پر از افتخار دارد و با اين حال در هيچ گوشه جهان، حتي در همان سويسي كه آقاي پتريوس به آن اشاره ميكند ملتي وجود ندارد كه فاسدي در آن نباشد. عده يي از مردم فكر ميكنند با توجه به تشنج و بحراني كه در روابط رييس جمهور كرزي با ايالات متحده ايجاد شده، پتريوس خواست به اين ترتيب كرزي را نفقه زباني بدهد. در حاليكه بر عكس با اين اظهارات به كرزي بدترين توهين را روا داشت زيرا رهبر يك ملت فاسد اگر فرزند آن ملت باشد چگونه ميتواند غير از آن ملت باشد؟
به هر حال آگاهان ميگويند مشكل اصلي ايالات متحده از گذشته اين بوده كه بدون آگاهي از تاريخ و فرهنگ افغانستان و روانشناسي اين ملت در بطن خود براي خود دشمن آفريده چنانچه بالاي كدر هايي اعتماد كرده كه بالاخره درد سر خودش شده، افرادي را در ادارات خود استخدام كرده كه حتي سايكولوژي ضد امريكايي دارند و جواسيس دو رويه يي داشته كه مجبور شده آنان را از طريق ويكي ليكس افشا كند. به هر حال پتريوس با اين اظهارات اگر يك شخص را خواسته خوش بسازد، در مقابل يك ملت را از خود نا راض ساخته است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر