۱۳۸۹ بهمن ۱۸, دوشنبه

سترون ها با مفکوره دزدی پروژه ها را خنثی میسازند

نوشته :داود سیاووش
در طی سالهای پس از تشکیل اداره موقت بعضی افراد سترون که از خود فکر و طرح و نظر و پیشنهاد ندارند، اما در عین حال با دونر ها و موسسات بین المللی شناخت و سر و کار دارند، طریقه عجیبی را در بدست آوردن پروژه ها به کار میبرند. آنان مفکوره و طریق تحقق برخی اهداف را در مشوره با متخصصین و کارشناسان میشنوند، بعد فوراً پروپوزل آنرا نوشته به دونر ها میبرند و با احداث آن پروژه به دست کسانی که اصلاً نه علاقمندی و نه تخصص تحقق آن مفکوره مفید را دارند آنرا در نطفه خنثی میکنند، که با این عمل جفای بزرگی به مردم افغانستان صورت میگیرد.
این کار که در واقع به هدف زر اندوزی و به شکل کلاهبرداری انجام میشود ریشه اصلی علت ناکامی پروژه های بین المللی را در افغانستان تشکیل میدهد. این افراد سترون به شکل استثماری متخصصین را در آن پروژه ها طوری استخدام میکنند که به قول معروف «از گاو غده آنرا به آنان بپردازند» در فرهنگ مردم چنین افراد را «نراد» و «کلاهبردار» و دونر های فریب خورده را «اپند» و چیزی را که به این ترتیب به دست می آورند «وند» میگویند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر