۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

نسل ماهیان دریای پنجشیر در خطر است

نوشته: داود سیاووش
شاهدان عینی میگویند که از منطقه صیاد تا پل گلبهار هر روز ده ها نفر به دریای پنجشیر مواد سمی، بمب، دینامیت و لین برق جنراتور را به خاطر شکار ماهی به کار میبرند که با این شیوه های غلط ممکنست نسل ماهی از دریای پنجشیر نابود شود.
ساکنان محل میگویند در گذشته ماهیگیران با استفاده از تور، جال و قفسک به شکار ماهی از این دریا میپرداختند که برای بقای حیات ماهیان چندان خطرناک نبود و لانه آنان را تخریب نمیکرد، ولی اکنون موادی را به دریا می ریزند که چند لحظه بعد صد ها ماهی خرد و بزرگ به شکل مرده بالای دریا ظاهر میشوند، که با این کار نسل ماهی به کلی از آن محل نابود می شود و یا عده یی از افراد بمب و دینامیت را به دریا می اندازند که باعث کشتار دسته جمعی ماهیان میگردد.
شیوه عجیب دیگری که در این اواخر در شکار ماهی معمول شده آنست که سیم جنراتور را به زیر سنگ ماهی خانه تمدید نموده، جنراتور را روشن میکنند که با این کار مرده صد ها ماهی همزمان به روی آب ظاهر میشود. طرفداران حفظ محیط زیست به این باور اند که چنین شیوه های غلط شکار ماهی ممکنست نسل ماهی را در دریای پنجشیر به کلی به مخاطره اندازد. باید مسوولین جلو این شیوه های غلط شکار را گرفته از حیات وحش دفاع کنند.
قابل یاد آوریست که در گذشته در کناره های دریای پنجشیر مخصوصاً در باغ عمومی گلبهار در روز های جمعه و رخصتی هزاران نفر در میله هایشان از ماهیان لذیذی خریداری و استفاده میکردند که به شیوه های معقول و مناسب توسط ماهیگیران از دریا شکار میشد.

۲ نظر:

  1. درین رابطه مه هم نظر هستم با شماه دوستان جون این یک کار نا درست است و مه هم به نوبه خود از تمام جوانان عزیز که دست به چنین کار غیر منقولانه میزند لطف نموده خوداری کنند با استفاده از مواد انفجاری تمام نسل ماهیان این دره زیباه ازبین میرود و حتی خدا نخواسته این مواد انفجاری باعث مرگ شما عزیزان میگردد تشکر احمد فرید جویا پنجشیری

    پاسخحذف
  2. من درین رابطه مونوگرافی را تهیه نمودم که در فاکولته وترنری دانشگاه کابل موجود است. من هم به این نظر هستم تا ازین کار ناشایسته جلوگیری شود و نیز بالای انکشاف این ماهیان تلاش صورت گیرد. تا این منبع مهم غذایی را مردم ما بشکل اصولی آن استفاده نمایند.

    پاسخحذف