۱۳۸۹ اسفند ۲۷, جمعه

بیایید کوچه،محله،ناحیه وشهرمان راسبز سازیم


دی شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید
جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسید
زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود
شاخ گل سرخ را وقت نثاران رسید
باغ ز سرما بکاست شد ز خدا داد خواست
لطف خدا یار شد دولت یاران رسید
آمد خورشید ما باز به برج حمل
معطی صاحب عمل سیم شماران رسید
مولانا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر