۱۳۹۰ آذر ۱۹, شنبه

خطر تاریکی شب در مکروریان ها از اثر غیر فعال بودن چراغ های سرکها

همزمان با اعمار بلاک های مکروریان های اول، دوم، سوم و چهارم در پهلوی مسایل محیط زیست و حفظ و مراقبت بلاک ها در سرک های فرعی و اطراف بلاک ها چراغ های نیون بخاطر روشن نگهداشتن محیط مکروریان در شب و جلوگیری از حادثات نا گوار نصب شده بود که از سر شب تا دم صبح صادق روشن میبودند. به اثر جنگها و تخریب برج های برق آن پایه ها نیز از بین رفت و اکنون از اینکه قصبه رهایشی مکروریان ها در جوار مناطق دیپلوماتیک و نظامی مهم قرار دارد تاریک بودن آن خطرناک میباشد.
با توجه به اینکه در ختان بزرگ شده و ساحه سبز مکروریان ها انکشاف نموده در حالاتی که برق بلاک ها قطع میشود فضای تاریک و وحشتناکی در اطراف بلاک ها به وجود می آید.
ساکنان مکروریان ها میگویند از اینکه ادارات مربوط به نام حفظ و مراقبت مبلغی را سالانه از هر باشنده مکروریان دریافت میکنند باید منجمله وظایف مراقبتی به خاطر تنویر و روشن نگهداشتن محیط اطراف بلاک ها آن چراغ ها در سرک ها دو باره نصب شوند و مانند سابق در هر بلاک دو چراغ نصب شود. بعضی باشندگان میگویند اگر با استفاده از تجربه تنویر جاده های شهر چراغ های آفتابی در مکروریان ها و اطراف بلاک ها روشن شود شاید اقتصادی و مفید باشد، چون در صورت نصب چراغ های آفتابی حتا در حالت قطع برق اپارتمان ها نیز چراغ های اطراف بلاک ها روشن میباشد.
عده از باشندگان مکروریان ها به این باور اند اگر پارک ها، سرک های فرعی و سرک های عمومی داخل مکروریان ها با چراغ های سولار تنویر شوند از وقوع حادثاتی چون سرقت، آدم ربائی و غیره به آسانی جلوگیری به عمل آمده مردم در وضعیت تنویر جاده ها آرامش خاطر خواهند یافت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر