۱۳۹۰ دی ۲۴, شنبه

آرد کو من، من-هیزم کوخرمن-که آمد ماه بهمنآرد کو من، من

هیزم کوخرمن
که آمد ماه بهمن
از اینکه ماه دهقانی ده روز قبل از ماه جنتری داخل میشود،احتمالا برفباری امروز به مفهوم آغاز جنگ چله وبهمن است.جادارد که ازندای آن مظلوم بر سلطان محمود یادی آوریم تا وجدانها دریادآوری از خیمه نشینان اطراف واکناف شهر کابل بیدار شوند.
شنیده ام که چو محمود غزنوی شب دی
نشاط کرد وشبش برسر سمور گذشت
یکی گدای برهنه سرتنور بخفت
سرتنور برآن مستمند عور گذشت
صبا نعره بر آورد وگفت ای محمود
شب تنور گذشت وشب سمور گذشت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر