۱۳۹۰ بهمن ۱۷, دوشنبه

تاراج زن ستیزانه و فاشیستی تاریخ!

این بار وقیحانه وزارت معارف به تاراج تاریخ پرداخته تا نام بی بی مهرو، شیر دختر این میهن را که در دفاع از وطن، خود و همسرش جانهای شیرین شان را فدا کرده اند، از لوح مکتب بی بی مهرو پاک کند و نام قیوم وردک را که از تبار فاروق وردک و وردکیان میباشد بر لوح آن مکتب بنویسد، این دیگر پاک و صاف تاراج فاشیستی تاریخ و خیانت به حماسه ها وافتخارات شیردختران این میهن است.
کوردلان نمیدانند که:
(ثبت است بر جریدۀ عالم دوام او)وتاریخ را بازور سرنیزه، وآفتاب مقاومت ملی را بادو انگشت نمی توان پنهان کرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر