۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه

آنانیکه در قانون ساختن و شکستن زیست میکنندآنانیکه در قانون تراشیدن و ساختن و شکستن زیست مینمایند آنچه را هشتاد سال قبل شاه غازی به عنوان شاهرگ اقتصاد در خط آهن ساخته بود، شکستند و در تاق نسیان موزیم این چنین به حالبت اسفبار گذاشتند. ولی حالا معلوم نیست آنچه را که میخواهند به عنوان خط آهن بسازند چه وقت می شکنند و در کجا میگذارند؟ شاید سعادت گذاشتن در موزیم را هم نداشته باشد و طعمۀ رود جیحون شود!؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر