۱۳۹۱ شهریور ۱۶, پنجشنبه

دلم تنگه... دلم تنگه...

ببار ای نم نم باران
زمین خشک را تر کن
سرود زندگی سر کن
دلم تنگه... دلم تنگه...
بخواب، ای دختر نازم
بروی سینه ی بازم
که همچون سینه ی سازم
همه ش سنگه... همه ش سنگه...
نشسته برف بر مویم...
شکسته صفحه ی رویم
خدایا! با چه کس گویم
که سر تا پای این دنیا
همه ش ننگه... همه ش رننگه...

کارو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر