۱۳۹۳ اردیبهشت ۹, سه‌شنبه

چشم مردم به کمیسیون سمع شکایات و پیامد اتحاد هاست


آوریل 30, 2014
شماره(173) چهارشنبه /10 ثور /1393 / 30 /اپریل 2014
pen-and-paper-clip-art22-53
در حالیکه دو کاندیدای صدر جدول انتخابات ریاست جمهوری ظاهراً در رقابت با هم قاطع و مصمم به نظر میرسند، چنان معلوم میشود که نتیجۀ انتخابات را در صورت رفتن به دور دوم وزنۀ آرای کسانی تعین میکند که در رده های پایین قرار دارند و با این حال حتا آرای کسانی که در ردیف های پایین دارای آرای بلند استند نیز اهمیت خود را از دست میدهد.
در شرایط کنونی هرگاه نتایج کار کمیسیون شکایات انتخاباتی به کدام تغیر دراماتیک منجر نشود، در دور بعدی فقط آرای (1+50) محک پیروزی خواهد بود که برای بدست آوردن آن کاندیدای دارای بلندترین رأی به جلب حمایت چندین کاندیدا ضرورت ندارد.
آنچه در پیامد این انکشافات قابل نگرانی میباشد آنست که این آرای حد اقل به چه بهایی برای کاندیدای برنده بدست خواهد آمد. در جنگ اول عراق حکومت ویشونات پرتاب سینگهـ بدلیل اجازه دادن به سوخت گیری طیارات توسط حکومت هند پس از سلب حمایت راجو گاندی سقوط کرد، اما در حالیکه در افغانستان امکان پس گرفتن آرا به شیوۀ پارلمانی هندوستان وجود ندارد حوادثی که پس از به قدرت رسیدن متحدین پیش می آید غیر قابل پیشبینی خواهد بود.Ÿ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر