۱۳۹۳ آذر ۱۴, جمعه

عوامل نفوذی در ارگان های کشفی ، امنیتی و دفاعی کی ها هستند؟

در حالیکه باری رسانه های بین المللی از نفوذ 20 فیصد عمال دشمن در صفوف ارگان های قوای مسلح افغانستان هشدار داده بود، مقامات دولت افغانستان با بی تفاوتی به این گزارش برخورد نموده شاهد حمله افراد نفوذی به وزارت دفاع، مرکز تعلیمی اردو، وزارت داخله، ولایت کابل و در تازه ترین موارد حمله به دفتر فرمانده پولیس کابل و قوماندانی امنیه ولایت لوگر میباشند.
از نظر کارشناسان امور نظامی وقتی زیگنالی از نفوذ دشمن در نیروهای امنیتی و دفاعی گرفته میشود باید همه نیروها از نظر شک منطقی تجدید ثبت شوند و تضمین کنندگان معتبر و مطمئن از نو باید آنها را غرض عضویت به صفوف ارگان های کشفی، امنیتی و دفاعی تضمین نمایند، در غیر آن این آفت وحشتناک مانند میکروب ایدز صفوف ارگان های امنیتی و دفاعی را از درون تا سرحد اضمحلال تضعیف خواهند کرد.
اجرای مانور های نفوذی از طریق افراد دشمن مورال پرسونل را پایین آورده روحیه بی اعتمادی و بدگمانی را در صفوف قوای مسلح و نیروهای کشفی و امنیتی دامن میزند.
باید هرچه زودتر تجدید ثبت نام، راجستر و تضمین و معرفی پرسونل در کلیه سطوح ارگان های سه گانه مسلح رویدست گرفته شود و تضمین کنندگانی که افراد معرفی شده نفوذی شان مرتکب عملیات ضد دولتی در صفوف قوای مسلح میشوند باید به اتهام خیانت ملی مورد محاکمه علنی قرار گیرند.
ســـیاهی لشـــکر نیاید به کـار
دوصد مرد جنگی به از صد هزار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر