۱۳۹۳ بهمن ۱۷, جمعه

اعزام افسران افغانی به پاکستان بلانس سیاست خارجی در منطقه را تغیر می دهد


 

نوشته : محمدداودسیاووش

بیلانس توازن بین المللی در افغانستان  با معاهده ( بفر) و در جنگ های اول و دوم جهانی با احراز موقف بی طرفی با انتقال مصون متخصصین جرمنی از افغانستان و عدم قبول تقاضای هیتلر از طرف شاه امان الله مبنی بر به قدرت رساندن شاه امان الله طی 24ساعت در افغانستان و پس از آن عدم قبول تقاضای پاکستان از طرف محمد ظاهر شاه مبنی بر کمک در احیای مجدد سلطنت و بر اندازی داوود از قدرت از نکات مثبت و قابل ذکر این موقف می باشد. اما  تمایل داود خان به شوروی و طرح و تطبیق پلان های 5 ساله به کمک شوروی در دوره صدارت موصوف و پس از آن با همسایه بزرگ شمالی خواندن شوروی و تذکر دوستی خلل ناپذیر با شوروی و همزمان افاده اختلاف با پاکستان در بیانیه خطاب به مردم دراعلان جمهوریت ، بیلانس منطقوی سیاست خارجی افغانستان را بر هم زد و در نتیجه آن پاکستان به مخالفان داود خان پناه داده با تحریک قیام ها در لغمان و پنجشیر و پس از هفت ثور با پناه دادن میلیون ها مهاجر و احیای کمپ های مجاهدین در نوار مرز همراه با سفر برژینسکی  و اولین فیر سمبولیک  از مرز به سوی رژیم چپی طرفدار شوروی  پس لرزه های تغیر بیلانس در افغانستان آغاز شد . در آن سالها هند و بنگله دیش ( دوره شیخ مجیب الرحمان) و شوروی به حمایت از حکومت طرفدارشوروی و پاکستان، ایران و چین بر خلاف رژیم کابل و شوروی در ابعاد مختلف به فعالیت و کمک آغاز کردند . این موضعگیری ها تا آن حد علنیت و وخامت کسب کرد که در مذاکرات ژنیو به نماینده گی از مجاهدین نماینده پاکستان با شوروی وحکومت کابل اشتراک می کردو در دوره طالبان پاکستان خواهان کرسی افغانستان در سازمان ملل شد .

 حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان با تمام تواضع و خضوع و خشوع و کرنش های دلگیر و آزار دهنده یی که به رهبران پاکستان انجام میداد تقاضای پاکستان را در زمینه تربیه افسران نظامی افغانستان نپذیرفت. اما در یک تحول دراماتیک پس از حمله به یک مکتب نظامی در پاکستان و سفر راحل شریف به افغانستان آقای احمدزی بر خلاف حامد کرزی این توقع پاکستان را برآورده ساخته اولین دسته از افسران نظامی افغانستان را برای تعلیم و تربیه به پاکستا ن فرستاد که پیامد های منفی این اقدام قرار ذیل اند:

1- هندوستان به صفت رقیب سر سخت  و دشمن دیرینه پاکستان با این اقدام تحریک شده مخالفین پاکستان را در افغانستان تقویت خواهد کرد.

2- پاکستان که جنوب افغانستان را با اشغال خاموش در اختیار دارد با تربیه کدر های نظامی افغانی ستون پنجم طرفدارانش در دستگاه دولت افغانستان را عملا مسلح و وارد صحنه می سازد.

3- ایران مناطق تحت نفوذ خود در افغانستان را در ابعا د مختلف در برابر تحرکات ستون پنجم داخل دولت و قوای طرفدار پاکستان کمک خواهد کرد.

4- روسیه به صفت رقیب پاکستان از طریق آسیای میانه وارد صحنه شده به کارزار مخالفت با حضور پاکستان در افغانستا ن خواهد پیوست.

ایالات متحده و کشورهای غربی در حالیکه ظاهرا پای شان را از افغانستان بیرون می کشند و تمایلی برا ی در گیری در صحنه های جنگی ندارند به شکلی از اشکال منافع شان را در افغانستان در توازن با گروه های درگیر افغانی حفظ خواهند کرد . امریکا به هیچ و جه افغانستان را مانند کوریای جنوبی و سایر هم پیمانانش در آسیا محاسبه نمی کند و لی همزمان به هیچ وجه منافع حیاتی خود را نیز در آسیای مرکزی و آسیای میانه فراموش نکرده آنرا دراشکال جدید حضور خود در منطقه حفظ خواهد نمود.
با توجه به اینکه هند خود را یک قدرت مستقل در آسیا می دادند و چین یک سوپر پاور آسیایی از نظر اقتصادی در برابر آمریکا میباشد امکان تمایل امریکا به پاکستان و کار با پاکستانی ها بیشتر به چشم می خورد چنانچه اختصاص یک میلیارد دالر اخیر  اداره اوباما به پاکستان از سال آینده همین پیشبینی را تایید می نماید. اما آنچه مساله را پیچیده تر میسازد امضای معاهده امنیتی افغانستان با امریکا همزمان با تمایل آمریکا به پاکستان میباشد که در این حال هند و ایران و روس شاید در یک خط بر ضد منافع پاکستان و موقف بعدی امریکا قرار بگیرند و افغانستان با اعزام  چند افسر و یک سیاست ناسنجیده خارجی  قربانی آتش این جنگ شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر