۱۳۹۴ خرداد ۲۶, سه‌شنبه

تجدید پیمان با خواننــــدگان

 

شماره ( 231) چهارشنبه ( 27) جوزا ( 1394) / ( 17 ) جون ( 2015)
به بهانه سالروز ارمغان ملی
logo
نوشته : محمد داود سیاووش
از طلیعه صبحگاهان 28 جوزا 1384 که ارمغان ملی به نشرات آغاز نمود تا ایندم علیرغم فراز و فرود های جاری و ساری ناشی از مشکلات، کمبودات، کارشکنی ها و رهزنی ها، این نشریه در صراط المستقیم حقیقت، عینیت، انصاف، توازن، دقت و بیطرفی درفش پر افتخار دفاع از حق را در مبارزه با مظاهر رشوه، اختلاس، قاچاق، زورگویی، قانون شکنی و انواع فساد ها بر افراشته، هیچگاه از رجاله یی رجال و از دلقک مرد سال نساخته و با این حال با اتکا به خداوند و پوتانسیل معنوی همکاران یکرنگ و نویسندگان و هواخواهان و طرفداران همآهنگ در راه حقیقت پیشرفته و دست طمع به هیچ قلدری دراز نکرده است.
در یازدهمین سالروز ارمغان یکبار دیگر به پیشگاه خوانندگان تعهد می سپاریم که:
– از ارزش های این خط در چوکات قانون اساسی یک وجب عقب نشینی نمیکنیم
– همواره حقیقت را منتشر میکنیم
– قبل از چاپ مطالب در بارۀ مؤثق بودن آن تحقیق میکنیم
– واقعیت و نظر را با هم نمی آمیزیم
– در مورد هیچکس تبعیض قایل نمیشویم
– در کسب اطلاع حیله گری نمیکنیم و کمکی را که در کار ما اثر داشته باشد نمی پذیریم.
ما بار دیگر به خوانندگان ارمغان تعهد می سپاریم که: در خط نشرات خویش عفت قلم را رعایت نموده بهتان نزنیم، افتراء نکنیم، کلمات مستهجن به کار نبریم و مردم را تشویق به جنگ نکنیم.
ارمغان به پیکارش به خاطر اعاده نظم و قانون و تحکیم پایه های ارزش های جامعه مدنی، آزادی بیان و موازین جهانی میثاق های حقوق بشر، حقوق طفل و حقوق زنان ادامه میدهد.Ÿ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر