۱۳۸۸ آبان ۱, جمعه

تمرین دموکراسی با بررسی تقلبات انتخاباتی!

شماره 54/پنجشنبه 30 میزان 1388/22 اکتوبر 2009
افغانستان تجربه دموکراسی را تازه به مفهوم جدید آن آغاز نموده و اینک در مسیر پر از فراز و نشیب با سر فرود آوردن و احترام به آرای مردم شکست یک دوره تقلبات را می پذیرد.هر چند در تاریخ افغانستان سابقه ندارد که زمامداری حتی اگر به چند ماه هم قدرت را به دست گرفته به رضایت خود قدرت را تسیلم نموده باشد، اما این بار از خوشبختی مردم افغانستان پای جامعه جهانی در قضیه به حل مسأله کمک کرد و جهان به خاطر حفظ آبروی خود به یک بحران بزرگ پایان داد.وقتی از گاندی خواستند پس از استقلال هند به قصر ریاست کشور برود ابا ورزیده گفت: بروید یک پادشاه بی تاج و تخت به نام نهرو دارید او را با خود ببرید و خودش در آخر به صومعه رفت، یا وقتی از جورج واشنگتن خواستند در دور دیگر رییس جمهور شود از قبول آن ابا ورزیده به ولایت آبایی اش رفته و به صفت سرباز در جبهه مصروف دفاع از وطن شد.مردم افغانستان با درک شرایط کنونی و سالهای جنگ قدرت اکنونی عظمت تاریخی این انسانها را بیش از هر وقت دیگر درک میکنند.مهم است تا رهبران سیاسی به این درک برسند که قبول شکست در یک انتخابات عادلانه-در یک دولت با حاکمیت قانون بسیار شرافتمندانه تر است از اینکه از قبول نتیجه آن سر باز زنند و کسانیرا به خاطر مخالفت با آن تحریک کنند. قبول شکست شاید خیلی دردناک باشد اما قبول یک جریان قانونی شرافتمندانه تر از به چالش کشیدن آن است. شرافتمندی دموکراسی از زمانیکه به صورت عمومی درک شده اینست که قبول شکست جرئت، جسارت و عظمت روحئ میخواهد که در عطش پیروزی غصب قدرت وجود ندارد

۱۳۸۸ مهر ۱۲, یکشنبه

تقلب در انتخابات افغانستان به افتضاح کشید!

به دنبال گزارش ناظرین اتحادیه اروپا مبنی بر وجود یک ونیم میلیون رأی مشکوک درصندوقها، تقاضای سازمان ملل برای رسیدگی دقیق به تقلب های انتخابات افغانستان، شکایت از رأی دادن اطفال، شکایت از زورگوئی و وادار کردن مردم به دادن رأی، پر شدن آرأ به صندوق ها از مناطقی که حکومت در آن سلطه ندارد، رأی دادن به عوض زنان، ایجاد (800) مرکز قلابی رأی دهی، شمارش آرأ ده برابر تعداد حقیقی و غیره که از طرف کاندیدان و ناظرین بین المللی گزارش داده شده اینک با درگیری لفظی میان کای آیده نماینده سازمان ملل در افغانستان و معاونش پیتر گالبریت که منجر به سبکدوشی موصوف از وظیفه اش شد، به نظر میرسد موضوع تقلب در انتخابات افغانستان ابعاد جدید کسب نموده و در تقلب انتخابات افغانستان پای نمایندگان سازمان ملل نیز کشیده می شود.
با توجه به اینکه آقای گالبریت معاون نماینده سازمان ملل درافغانستان بوده و گفته میشود سبکدوشی وی به خاطر درخواست بازشماری تمامی آرأ انتخابات و انتقاد از کمیسیون مستقل انتخابات (و با مخالفت های کای آیده نماینده سازمان ملل در افغانستان و آقای کرزی) صورت گرفته مسأله تقلب در انتخابات به نظر می رسد وارد مرحله بین المللی میشود.
در حالیکه در ابتدا کای آیده و دفتر یونیما میخواست مسأله تنش لفظی با گالبریت را عادی جلوه داده و اختلافات را قابل حل وانمود کند، اما پس از اعلام سبکدوشی آقای گالبریت این مسأله بُعد تازه اختیار نموده و گالبریت ادعا های مشخص به آدرس کای آیده نموده که به نظر می رسد برای سازمان ملل خیلی گران و ناگوار تمام خواهد شد.
آقای گالبریت به رسانه ها اظهار داشته که کای آیده نمیخواست که نمایندگان سازمان ملل در رابطه به شواهد زیادی که حاکی از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ماه اگست بود حرف بزنند.
گالبریت میگوید: به طور مثال او (کای آیده) نمیخواست که ما مشکلات مربوط به سهمگیری درانتخابات را در برابر سفیر ها در کابل اظهار کنیم، ما میدانیم که شمار مردمی که در جنوب کشور در انتخابات سهم گرفته بودند بسیار اندک بود در حالیکه برعکس از همان مناطق رقم بلند آرأ گزارش شده است، آنگاه که شواهد مبنی بر تقلب را دیگر نمیشد پنهان کرد آیده هم در رابطه سخن گفت اما موضوع را بسیار کوچک جلوه میداد.
پیتر گالبریت اظهار داشته که: خودش شواهد زیادی را در مورد تقلب در انتخابات بیستم اگست دیده و در نظر دارد آنها را به کمیسیون سمع شکایات که از جانب ملل متحد حمایت میشود ارائه کند اما به گفته وی کای آیده نمیخواهد این اطلاعات پخش گردند.
گالبریت همچنان گفته که کای آیده در مراحل بسیار حساس روند انتخابات مانع آن میشد که معاونش و دیگر کارمندان تدابیری را برای کاهش تقلب اتخاذ کنند و یا امکاناتی را برای مقامات افغانی میسر بسازند تا در برابر آن به صورت مؤثر مقابله کنند، گالبریت ادعا میکند که کای آیده از حامد کرزی جانبداری میکند.
گالبریت هنگام انتقاد از برکناری اش گفته: این سگنال وحشتناکی است وقتی ملل متحد یک کارمند خود را به دلیلی برکنار میسازد که او در مورد تقلب در یک انتخابات نگرانی نشان داده است، انتخاباتی که از جانب سازمان ملل حمایت و تمویل میشود.
این اظهارات یک مأمور سازمان ملل علیه مأمور دیگرش ، مردم افغانستان را تکان داده و همگان خواهان روشن شدن اصل قضیه میباشند اگر در دستگاه سازمان ملل چنین تخطی هایی وجود داشته باشد چگونه میتوان از شفافیت انتخابات افغانستان سخن گفت.
سازمان ملل باید بر مبنای ادعاهای گالبریت موضوع را تحت بررسی جدی قرار داده جامعه جهانی و مردم افغانستان را از نتایج آن مطلع سازد درحالیکه گزارش ناظرین اتحادیه اروپا، اتهامات رقبای داخلی و تشویش های حلقات جامعه مدنی تا کنون جدی گرفته نه شده، هر گاه ادعاهای گالبریت مورد بررسی قرار نگیرد اصلاً از انتخاباتی در افغانستان نباید نام برد.
ادامه کار ترکیب موجوده یونیما در افغانستان شاید به تنش و بحران سراسری و بی اعتبار شدن سازمان ملل نزد مردم افغانستان بیانجامد.