۱۳۸۸ مرداد ۶, سه‌شنبه

انتخابات دموکراتیک در محلاتی که (3000) خر صندوق های آرأ را به آن انتقال میدهند!؟

پس از هشت سال حضور جامعه جهانی در افغانستان و مصرف میلیارد ها دالر کمک های جهان و تدویر لویه جرگه های اضطراری و قانون اساسی و تدویر یک انتخابات ریاست جمهوری و حکمرانی پنجسال حکومت منتخب، در دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مسوولان سازمان ملل با افتخار اعلان میکنند که (3000) خر برای انتقال صندوق های رأی به محلاتی مد نظر گرفته شده که به قول مسوولان حتی هلیکوپتر به آنجا ها رفته نمیتواند.
سوال آنست در محلاتی که حتی هلیکوپتر رفته نمیتواند چه کسی عادلانه بودن انتخابات را تضمین مینماید؟ و کدام نیرو جلو تقلب را در انتخابات آن محلات خواهد گرفت؟
و جالب تر از همه اینکه آیا حاصل اداره مؤقت، انتقالی و انتخابی ما همین است که صندوق های رأی را در فلاخن با چشم پت به محلات پرتاب کنیم؟

۱۳۸۸ مرداد ۴, یکشنبه

بود نبود

نوشته: فاخته
بود نبود، در یک شهر بر از مزبله ودود، چند کاندید شوقی کسب ثروت و سود، به رسم وآیین قزوینی وکبود، در آتش حفظ و یا رسیدن به مقام ومنصب و جلال وجبروت، طومار کاندیداتوری خود را نزد هر کس میگشودند ودر چهل ویک پارچه سپید کاغذ خوش نمود، با دوده الیکین فرورفته در خامه یک دیوات از هر طرف مسدود، نامه ها هر یک نوشته بود، و در آن لغات دور افتاده ومردود از رسوم املا انشأ و رقوم را به شکل سرود، در جملات درد اندود، پراز دعا و سلام و خیریت انجام و به صد شوق تمام مانند حمایل گرانبها و پرسود، قطار کرده و هی میدان و طی میدان در آن حال راهی شدند به سوی محل موعود!
قضارا پای چند ضعیف و بی واسطه شان از بجلک در کمیسیون رگ گشود، و به اثر آن از قافله قدرت طلبی بگفتند بدرود، و متباقی با عکس های چند متری و ملبس با مفلر و نکتائی و دستار و چپن خوش نمود که دیدن آن از ثروت و قدرت شان حکایت می فرمود جلوه نمایی کردند که بعد از آن بر در و دروازه شهر سیمای پر فروغ شان هر کجا پرتو افشانی مینمود. آنان که در ابتدا آه و زاری نموده به هر شاهد و مشهود از فقدان قوت لا یموت در گله و شکایت بودند با گشودن بکس و بگاژ و پالیدن جیب های مسدود، چنان ثروت گشایی کردند که در ثروت و جبروت و سود، قصه قارون را نمودند مردود، و از میلیون ها افغانی خارج حساب بانک ها و از محاسبه مفقود، تا ده هزار یک مدعی بی شاهد و مشهود را مصرف آن کارزار پر از جلال و جبروت نموده القصه در شهر چنان بازار پلو و چلو و الو را آنان گرم نمودند که شهری برباد کردن پول های باد آورده آنان دست به دندان گرفته لب می سود، و اکنون از طریق تلویزیون ها، رادیو ها، اخبار، جراید و روزنامه ها به آنان هر لحظه میفرستند خلۀ درد اندود.

۱۳۸۸ مرداد ۲, جمعه

انتظارات مردم از مناظره سه ضلعی در تلویزیون طلوع

با توجه به عطش سیری نا پذیری که مردم به شنیدن و دیدن مناظره چند کاندید مطرح ریاست جمهوری ازتلویزیون طلوع داشتند، اکثراً اینطور می اندیشیدند که در اولین مناظره تلویزیونی در تاریخ افغانستان، شاید آنان سوای نمایش عکس های بزرگ و پوستر های شان در یک مناظره زنده و پرجوش مدنی بر نقاط منفی حریفان شان حمله کنند و برتری های طرح ها و پیشنهادات خود را هر یک در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به رخ حریف و به پیشگاه مردم بکشند. اما غیابت آقای کرزی تا حد زیادی از جوش این مناظره کاست و با هشدار هایی که از طرف گرداننده بخاطر غیابت کرزی به دو کاندید دیگر داده میشد فضای مناظره تا حد ابراز نظر های توضیحی و متحدالمال به شکل میز مدور پایین آمد و با این حال حتی عرصه های فرهنگ، آزادی بیان، تساوی حقوق زن ومرد، جامعه مدنی وغیره بطور واضح مورد بحث قرار نگرفت. دریک مناظره جوشان اما مدنی گفتگوی اصلی میان کاندیدان باید دربگیرد وگرداننده تنها باید آن را فسیلیتیت کند.
مناظره کاندیدان ریاست جمهوری که در افغانستان سابقه ندارد از پر جوش ترین و داغ ترین نقاط کمپاین انتخاباتی به شمار میرود که با استفاده از آن مردم میتوانند کاندید شایسته ومورد نظر شان را برگزینند. دریک چنین مناظره امکان آن وجود دارد که با توجه به پخته گی کاندیدان مسایل به شکل گفتگوی رویاروی، تاختن بر نقاط ضعف حریف و برجسته ساختن طرح ها و نظریات خود مطرح گردیده گاندید برازنده از میان کاندیدان تبارز نماید.
اولین مناظره کاندیدان ریاست جمهوری در ایالات متحده امریکا میان ریچارد نیکسون و جان کنیدی صورت گرفت و آخرین مناظره پر جوش و مدنی میان کاندیدان ریاست جمهوری ایران به مشاهده رسید. اما متاسفانه در افغانستان طوری که دیده میشود هنوز دولتمردان و سیاستمداران ما در حدخود مهتر بینی سیاسی قرار دارند و قادر نیستند در صحنه عمل با حریفان شان مقابل شده حرف تلخ ناکامی شان را از زبان آنان بشنوند. هنوز سکوی افتخار اشراف منشی اجازه نمیدهد کاندیدی با کسی خارج کاخ های محاصره با نگهبانان و پاسبانان سخن گوید وبا این حال به وضاحت درک میشود که دموکراسی در افغانستان به فرهنگ سیاستمداران تبدیل نشده بلکه وسیلۀ برای تجارت سیاسی ایشان میباشد. یک فرد معتقد به دموکراسی در سلوک شخصی و اجتماعی خویش باید بطور طبیعی حرکات دموکراتیک از خود نشان دهد نه توتالیتریستی و دکتاتور منشانه.
از نظر بسیاری ها تنزیل این مناظره از سه ضلع به دو ضلع جوش و خروش آن را از پای انداخت و حجب و حیای مشهود کاندیدان با داخل نشدن به حریم اصلی ضعف ها سبب شد بسیاری سوالات ناگفته بماند. سیاستمداران افغانستان شاید به دلیل روانی به آن مرحله یی از پخته گی سیاسی نرسیده اند که در پیشگاه مردم چشم به چشم هم دوخته بر مواضع همدیگر بتازند .برخی ها میگویند آنان بر وفق عنعنه دیکتاتوری مسلط گذشته میخواهند همه چیز در پشت در های بسته و به دور از انظار عامه به شکل معاملات انجام شود و مردم فقط از نتایج آن حق دارند بفهمند وبس. هر گاه این مناظره با سه ضلع دایر میشد امکان آن وجود داشت که با گرم شدن گفتگو ها توسط آنانیکه طی پنجسال به شکلی از اشکال در فعالیت های این نظام ذیدخل بودند بسیاری اسرار افشاء میگردید. مردم شاید از گفتگوی گرم آنان در می یافتند که چرا افغانستان طی پنجسال ریاست جمهوری از نقطه صفر به طرف منفی حرکت نموده اکنون در مقام اول تولید و قاچاق مواد مخدرجهان قرار دارد؟ مردم شاید این دلیل را می یافتند که چرا افغانستان پس از پنجسال در جملۀ یکی از پنج کشور فاسد جهان رسیده؟ مردم شاید جواب این سوال را می یافتند که چرا مسایل قومی و زبانی اینهمه دامن زده میشود؟ مردم شاید جواب این سوال را می یافتند که چرا اثری از میلیارد ها دالر کمک جامعه جهانی را در دسترخوان شان نمی بینند؟ ولی متأسفانه وضعیت طوری در این مناظره شکل گرفت که کاندیدان در یک حد معین به مسایل داخل شده و در سایر زمینه ها به کلی گویی پرداختند. مناظره نشان داد که هنوز داوطلبان کرسی ریاست جمهوری در رفتن به میدان بحث و مبارزه اخلاقی انتخابات ضعف های جدی داشته ، کسی از داخل شدن به میدان مباحثه میترسد و کسی در اثنای سخن گفتن با تشویش به عقب نگاه میکند که با این حال جواب این چرا ها را مردم باید در چراگاه ابدیت جستجو کنند نه در مناظره های محافظه کارانه.

۱۳۸۸ تیر ۲۳, سه‌شنبه

کاندید محترم که به ما گوش میکنی

فاخته

کانــدید محترم که به ما گــوش میــکنی

فردا ورا چو قـــصه فــراموش میکـــنی

در وعده تو چیست که در لحظه نـخست

پیــر و جـــوان یکســره مدهوش میـکنی

از بس که خواستار رســیدن به قدرتـــی

در گفـتن سخــن همه جا جــوش میــکنی

افســوس غیـــر گفتــن کمپـــایــن ها دگر

هر حرف نا شنیده پس گــوش میـــــکنی

بـس مدعی قدرت و چوکــــی چراســـتی

خـــون دل ضعیـــف چرا نـــوش میـکنی

۱۳۸۸ تیر ۲۲, دوشنبه

اظهارات اطهر عباس جهان را تکان داد

نوشته: محمد داود سیاووش
اظهارات اخیر اطهر عباس سخنگوی نظامیان پاکستان در رابطه به امکان سازماندهی مذاکره ملا عمر، حکمتیار، سراج الدین حقانی و ملا نذیر از طریق پاکستان با ایالات متحده (به خبرنگار CNN)، با آنکه بلا فاصله از طرف نظامیان پاکستان رد شد، اما حقایقی را که موصوف به عنوان یک مسوول ابراز داشت جهان را تکان داد.
کشوری که طی چندین سال از حکومت بوش به بهانه مبارزه با تروریزم هر سال یک میلیارد دالر دریافت نموده و خود را یکی از متحدین استراتیژیک ایالات متحده میداند، مطابق اظهارات آقای عباس با ملا عمر، حکمتیار، سراج الدین حقانی و ملا نذیر که از لیدران جنگ افغانستان بشمار می روند ارتباط دارد و حتی میتواند زمینه دور یک میز نشستن آنان را با ایالات متحده مساعد سازد. در این حال سوالی پیدا میشود که اگر سر نخ تا این حد به دست پاکستان باشد کوه به کوه و دره به دره گشتن به دنبال طالبان عادی و بیخبر و اغوا شده چه معنا خواهد داشت؟ و باز سوالی مطرح میشود که چرا دولت پاکستان به هر حال اجازه داد چنین اسرار مهمی به زبان رسانه ها در شرایط کنونی بیافتد؟

ناظرین سیاسی میگویند از اینکه با مسدود شدن راه اکمالاتی ناتو از طریق پاکستان، ایالات متحده رو به آسیای میانه نمود نزد پاکستان این تشویش پیدا شد که مبادا معادن سر شار، خاک های حاصلخیز و مردم آشنا با موازین شهری آسیای میانه چشم غرب را خیره کنند و در پی یافتن متحدین جدید از میان آنکشور ها شود که در این حال پاکستان از شمال و جنوب تحت ضربه قرار میگیرد، لذا این چراغ سبز را به ایالات متحده روشن نمود که اگر مسأله کشمیر را با هند به نفع پاکستان حل نماید، کلید حل جنگ افغانستان را به دست ایالات متحده خواهد داد.

این دومین بار است که پاکستان متحدین خود را در افغانستان قربانی اهداف دراز مدتش میسازد اما هنوز معلوم نیست که چقدر پاکستان خواهد توانست خواسته هولبروک را در رابطه به اینکه جنگجویان افغان باید از خط القاعده خود را جدا کنند بر آورده سازد؟